• norsholm_0001
  • returpack2

Välkommen till Cleantech Östergötland

Ett effektivt nätverk i världsklass för miljöteknikföretagen i Östergötland.

Miljöteknik

Miljöutmaningarna ställer krav på hållbara lösningar med t.ex. minskat beroende av fossila bränslen, avfallshantering där restprodukter ses som resurser och koldioxidfri energiförsörjning. Utmaningarna kommer att öka och därför måste tempot höjas. Lösningarna finns hos miljöteknikföretagen som därför spelar en vital roll för att nå en hållbar värld och för näringslivsutvecklingen i Östergötland och i Sverige.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Kalendarium

  1. Miljöteknik i Östergötlands kommuner

    28 september kl. 13:00 - 16:00

    Den 28 september bjuder Cleantech Östergötland in representanter för de östgötska kommunerna till ett seminarium för att diskutera hur Cleantech Östergötland kan bidra till kommunernas verksamhet. Vi tror att CTÖ kan bidra till kommunernas arbete med att uppnå miljömål och att sprida kunskap om nya metoder och arbetssätt för en bättre miljö och ökad hållbarhet. Behovet av miljöteknik ökar och … Read More