• norsholm_0001
  • returpack2

Välkommen till Cleantech Östergötland

Ett effektivt nätverk i världsklass för miljöteknikföretagen i Östergötland.

Miljöteknik

Miljöutmaningarna ställer krav på hållbara lösningar med t.ex. minskat beroende av fossila bränslen, avfallshantering där restprodukter ses som resurser och koldioxidfri energiförsörjning. Utmaningarna kommer att öka och därför måste tempot höjas. Lösningarna finns hos miljöteknikföretagen som därför spelar en vital roll för att nå en hållbar värld och för näringslivsutvecklingen i Östergötland och i Sverige.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Kalendarium

  1. Cleantech Östergötland i Almedalen

    1 juli kl. 16:00 - 17:00

    Hur kan en tuffare miljöpolitik stärka näringslivets konkurrenskraft? Klimatförändringarna ställer krav på ett Sverige som minskar beroendet av fossila bränslen och förutsätter därmed hållbara lösningar, exempelvis inom avfallshantering och energiförsörjning. Utmaningarna kommer att öka och därför måste tempot höjas nu. Tekniken finns men politiken ligger efter. Näringslivets konkurrenskraft kan redan idag stärkas genom en tuffare miljöpolitik. Hur kan stat, regioner … Read More