• norsholm_0001

  • returpack2

Välkommen till Cleantech Östergötland

Ett effektivt nätverk i världsklass för miljöteknikföretagen i Östergötland.

Miljöteknik

Miljöutmaningarna ställer krav på hållbara lösningar med t.ex. minskat beroende av fossila bränslen, avfallshantering där restprodukter ses som resurser och koldioxidfri energiförsörjning. Utmaningarna kommer att öka och därför måste tempot höjas. Lösningarna finns hos miljöteknikföretagen som därför spelar en vital roll för att nå en hållbar värld och för näringslivsutvecklingen i Östergötland och i Sverige.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev