• norsholm_0001
  • returpack2

Välkommen till Cleantech Östergötland

Ett effektivt nätverk i världsklass för miljöteknikföretagen i Östergötland.

Miljöteknik

Miljöutmaningarna ställer krav på hållbara lösningar med t.ex. minskat beroende av fossila bränslen, avfallshantering där restprodukter ses som resurser och koldioxidfri energiförsörjning. Utmaningarna kommer att öka och därför måste tempot höjas. Lösningarna finns hos miljöteknikföretagen som därför spelar en vital roll för att nå en hållbar värld och för näringslivsutvecklingen i Östergötland och i Sverige.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Kalendarium

  1. Hur kan ambitiösa miljömål stärka näringslivet i Östergötland?

    26 augusti kl. 07:30 - 09:00

    Den 26 augusti gästar Miljömålsberedningen Norrköping. Vi passar på att bjuda in några ledamöter samt lokala politiker och företag till ett frukostseminarium på Kammarforum på temat ”Hur kan ambitiösa miljömål stärka näringslivet i Östergötland?”. Lägg in datumet i kalendern redan nu! Vi återkommer efter semestern med mer information.