Vart är vi på väg?

CleantechOstLeave a Comment

Förflyttningen av människor och varor är bakomliggande drivkrafter för vårt välstånd, men tyvärr också en faktor för den globala uppvärmningen. Vi måste ställa om sättet att transportera oss och varor under en kort tidsperiod. Linköpings kommun ställer krav på 100% fossilfrihet i kommunens varutransporter, dock ser det sämre ut på privatsidan. Vad ska vi göra åt det? Kan tjänstecyklar och innovativ … Read More

Skarp östgötsk kritik mot nytt EU-förslag om biodrivmedel

CleantechOstLeave a Comment

PRESSMEDDELANDE 4 april 2017 Klimatnyttan borde vara i fokus – skarp östgötsk kritik mot nytt EU-förslag om biodrivmedel EU har lagt ett förslag till uppdatering av förnybarhetsdirektivet (Clean Energy for All Europeans, REDII) som drastiskt ändrar synen på biodrivmedel. Förslaget syftar till att fasa ut grödobaserade drivmedel till förmån för drivmedel från avfall och skogsrester, så kallade avancerade drivmedel. – … Read More

Film om miljöteknik i Östergötland 2016

CleantechOstLeave a Comment

Missade du miljöteknikminglet under EWEEK? Här är filmen som berättar om miljöteknikföretagens framfart i Östergötland under 2016. Vi gör snabba nedslag hos ett axplock av Cleantech Östergötlands medlemsföretag som visar att företagen växer så det knakar och kommer med många och nya innovativa lösningar!  

Det är tufft att vara fastighetsägare

Jonathan AnderssonLeave a Comment

Dagens fastigheter använder ca 1/3 del av all energi i Sverige. Därför är energianvändningen i fokus i klimatarbetet. Detta är ingen lätt uppgift för fastighetsägarna som får leva med högt ställda, och ibland motsägelsefulla, krav från politiker och hyresgäster. För att läsa hela krönikan så klicka gärna på länken här

Nu ställer industrin krav!

Jonathan AnderssonLeave a Comment

Många företag arbetar nu för fullt för att bli fossilfria, eller i vart fall drastiskt minska sina utsläpp, inom en snar framtid! I krönikan nämns bl.a. hur bolag som Siemens, Coca-cola och arbetar för att nå sina miljömål och hur snabbt utvecklingen sker för omställningen till en hållbar värld! Läs hela Malins februarikrönika här

#EWEEK17

CleantechOstLeave a Comment

Den 7-8 februari arrangerades EWEEK. Bakom arrangemanget står Cleantech Östergötland, Energikontoret, Region Östergötland, Länsstyrelsen och Linköpings universitet. I år var formatet lite mer tight, och koncentrerades till två dagar som fylldes med spännande seminarier. Ett antal olika ämnesområden berördes, från framtidens energisystem, fossilfria transporter, miljömålen, den nyaste forskningen, klimatsmart mat till nyttan av att kommunicera sitt hållbarhetsarbete.   Det var … Read More

Har du sett över dina besparingar?

Jonathan AnderssonLeave a Comment

Har du dina sparade tillgångar i riskfyllda branscher där tillgångarna riskerar att bli ”stranded assets”? Här har du möjligheten att läsa Malins januarikrönika från Affärsstaden, genom att klicka på länken

Företagen – de nya klimathjältarna?

Jonathan AnderssonLeave a Comment

Många företag inser allvaret i klimatförändringarna och deras klimatarbete är en ljuspunkt under en i övrigt mörk höst. I Malin Forsgren decemberkrönika kan du läsa om betydelsen av företagens insatser för att minska avtrycken på vår planet. Det kanske helt enkelt är företagen som är de nya klimathjältarna?  Krönikan från Affärsstadens decembernummer hittar du här.

Miljöutmaningar i befintliga fastighetsbestånd

CleantechOstLeave a Comment

Den 15 november samlades fastighetsägare och miljöteknikföretag på Cleantech Park för att diskutera utmaningar för att höja miljöprestandan i befintliga fastighetsbestånd. Seminariet, som arrangerades av Cleantech Östergötland i samarbete med Fastighetsägarna, var en uppföljning på Pitch&Act som genomfördes i januari 2016. Tre fastighetsägare berättade om sina utmaningar och med hjälp av en expertpanel, samt Kristina Swenningsson från Crearum, diskuterades respektive … Read More

Visst är det lönsamt att vara hållbar!

Jonathan AnderssonLeave a Comment

I Malin Forsgren senaste krönika kan du läsa om hur företagen kan öka sin lönsamhet genom att satsa och arbeta med hållbarhetsfrågor. Krönikan som publicerades i Affärsstadens novembernummer hittar du här.