Östgötska ljuspunkter i klimatmörkret

CleantechOstLeave a Comment

Malin Forsgren, verksamhetsansvarig för Cleantech Östergötland skriver en krönika i decembernumret av Affärsstaden om drivna östgötska företag som inriktar sig på lösningar för att minska vårt fossila beroende. Här kan du läsa artikeln som pdf-fil: Krönika i Affärsstaden, dec -15

Sverige måste mobilisera för att rädda den svenska framgångssagan med bioenergi

CleantechOstLeave a Comment

Sverige ligger i startgroparna för att leda klimatomställningen men inför toppmötet i Paris har den svenska politiken backat på en helt avgörande fråga – bioenergin. Oklar och kortsiktig politik gör att många konsumenter och företagare i transportsektorn känner sig lurade, skriver fyra företrädare för branschen. Cleantech Östergötland är en av avsändarna till denna debattartikel som också skrivits under av Anna … Read More

Inför klimatmötet: Östergötlands upprop om verkningsfull koldioxidskatt

CleantechOst1 Comment

En lägre skatt för biodrivmedel är ett otillåtet sätt att på bekostnad av fossila drivmedel gynna drivmedel med lägre koldioxidutsläpp. Det är EU-kommissionens rådande uppfattning när det gäller utformning av en koldioxidskatt som utgår från drivmedlens klimatpåverkan. Ett stort antal offentliga och privata aktörer i Östergötland menar att förhållningsättet står i motsats till målen om ett … Read More

Miljöteknik i Affärsstaden nummer 6, 2015

CleantechOstLeave a Comment

I november släpptes nummer 6 av tidningen Affärsstaden – ett nummer med tema Miljöteknik. Läs ett spännande nummer med flera artiklar om företag med miljön i fokus. Läs Affärsstaden nummer 6, 2015 online, eller klicka på länkarna nedan för specifika artiklar. Krönika Cleantech Östergötland Energifabriken Econova Chargestorm Reflektioner av Mikael Karlsson och Mats Eklund Torpa gård Edeva Nils Hillebrand, kommunalråd … Read More

En halvdag om Fossilfria transporter

CleantechOstLeave a Comment

Den 3 november genomförde Cleantech Östergötland, Energikontoret Östergötland, Motala kommun, mfl. ett halvdagsseminarium på temat: Fossilfria transporter är redan här. Seminariet genomfördes på Torpa gård med ca 50 deltagare. Seminariet, som blev mycket matnyttigt, filmades och kan ses i efterhand för den som vill veta mer om hur man kan ställa om till fossilfria transporter: Seminariet på film

Fossilfria frukostmöten

CleantechOstLeave a Comment

Den 21 och 22 oktober genomfördes frukostmöten i Linköping och Norrköping på temat fossilfria transporter. Vi hade förmånen att få lyssna till flera leverantörer av förnybara alternativ: Energifabriken, Agroetanol och Chargestorm. Flera företag som gått över till fossilfria transporter berättade också om hur de har gjort omställningen: Stångåbuss, Torpa Gård, Returpack, Helgenäs Transporter och Econova.

Frukostseminarium med Miljömålsberedningen 26 augusti

CleantechOstLeave a Comment

Den 26 augusti arrangerades seminariet Hur kan ambitiösa miljömål stärka näringslivet i Östergötland med ledamöter från Miljömålsberedningen (MMB), Hagainitiativet, kommunalråd från Linköping och Norrköping samt representanter för miljöteknikföretag i regionen. Seminariet belyste klimatförändringarna som ställer krav på ökat tempo i omställningen till förnyelsebara bränslen och hållbara lösningar. Tekniken finns men politiken ligger efter. Deltagarna debatterade hur näringslivets konkurrenskraft redan idag … Read More

Cleantech Östergötland och Handelskammaren kraftsamlar för att hålla den östsvenska miljöteknikflaggan i topp!

CleantechOstLeave a Comment

Mänskligheten har överskridit flera gränser för en hållbar planet. T.ex. har vi redan överskridit de gränser som forskare har identifierat som hållbara, för klimatförändringar samt utsläpp av fosfor och kväve. Samtidigt som detta representerar stora utmaningar för mänskligheten, så innebär det också stora möjligheter för nya affärsidéer och företag.     Östergötland har en stark ställning inom miljöteknik och här … Read More

Vad hände i Almedalen?

CleantechOstLeave a Comment

Cleantech Östergötlands seminarium i Almedalen på temat ”Tuffare miljöpolitik kan stärka konkurrenskraften” blev lyckat med engagerade deltagare och en del viktiga poänger. En del av kommentarerna kan du läsa om i Cleantech Östergötlands Facebook-flöde. Det kanske mest glädjande för miljöteknikföretagen i regionen var Lars Stjernkvists inlägg: ”Jag får hallelujakänslor när jag ser rubriken Tuffare miljöpolitik kan stärka konkurrenskraften!”. Mats Eklund, … Read More