Det senaste inom biodrivmedel på fullspäckat Cleantech Park

CleantechOstLeave a Comment

Den 12 januari fylldes Cleantech Park av en engagerad publik som ville lära sig mer om hur vi ska nå målen om 70% reduktion av koldioxidutsläppen från transportsektorn till 2030. Därför var ett syfte med dagen att ge deltagarna en god bild över statusen för olika biodrivmedel och hur de centrala aktörerna ser på den framtida utvecklingen. Vi frågade publiken vad de hoppades få ut av dagen och det här blev svaret.

 

Vi hoppas och tror att våra otroligt kompetenta talare gjorde att vi kunde uppfylla de högt ställda förväntningarna. Under passen kom det många publikfrågor som vi inte hade möjlighet att besvara direkt pga tidsbrist. Under respektive del nedan kan du hitta svaren från våra talare på frågorna som publiken skickade in via Mentimeter.

Biofuel update 2018

HVO – Nina Kjellman, Sales manager på Neste som levererar majoriteten av all HVO som säljs på den svenska marknaden. Nina beskrev hur Neste jobbar med att identifiera nya råvaror samt med att få personbilsbranschen att godkänna HVO trots att densiteten inte ligger inom dieselstandarden. T.ex. berättade Nina att Mercedes ligger näst i tur att godkänna HVO. Ninas presentation hittar du här.  Läs svaren på publikens frågor om HVO.

 

RME – Sofia Fagerberg, Product Manager på Perstorp som producerar högkvalitativ RME framför allt av rapsolja. Rapsen som råvara till biodiesel är den bästa oljeväxten för kallt nordiskt klimat och har stor klimatnytta – ett viktigt bidrag i en snabb och enkel omställning till fossilfri fordonsflotta. Du kan ladda ner Sofias presentation här. Läs svaren på publikens frågor om RME.

Biogas – Flera biogasföretag har sitt ursprung i Linköping och två av dem var representerade på seminariet: Mattias Philipsson, vd Svensk biogas (dotterbolag till Tekniska verken) och Erik Woode, marknadschef GASUM (som köpte upp Linköpingsbaserade Swedish biogas i början av 2017). Dessutom var Sara Andersson, styrelsemedlem i Scandinavian biogas, på plats. Det var uppenbart att biogasföretagen har ökat sina satsningar på biogas och att flytande biogas är i fokus. Det är enklare att transportera och fungerar bra för både sjöfart och tunga vägtransporter och kan till och med ersätta flygbränsle. Ett skäl till det ökade fokuset på biogas är att alltfler aktörer blivit bättre på att lyfta samhällsnyttorna med biogasen. Du kan ladda ner Erik Woodes presentation här. Läs svaren på publikens frågor om biogas.

Etanol – Robert Paulsson, Hållbarhetschef på Lantmännen Agroetanol som producerar etanol med koldioxidreduktion i världsklass. Agroetanol levererar majoriteten av bränslet till Tyskland eftersom de har ett system där klimatnytta premieras. Dock finns det hopp om den svenska marknaden där ED95 börjar bli ett intressant bränsle för tunga transporter och dessutom har priset på etanol blivit mycket lägre än bensin sedan årsskiftet, vilket talar för att fler av landets 200 000 etanolbilsägare faktiskt kommer att tanka etanol. Etanol kommer att spela en viktig roll i bränslebytet som ställer allt högre krav på inblandning av förnybara drivmedel i bensin och diesel. Du kan ladda ner Robert Paulssons presentation här. Läs svaren på publikens frågor om etanol.

Scania – Johan Améen, Regional manager på Scania, gav en intressant exposé över vilka bränslen Scania satsar på och vad man tittar på framöver. För att ett drivmedel ska vara intressant för Scania krävs att det håller en hög klimatnytta, finns tillgängligt i volymer och att kostnaden inte är för hög. Baserat på detta satsar Scania idag på gas, RME, HVO samt etanol. Därutöver arbetar Scania med utveckling av hela skalan elektrifiering från hybridfordon, lastbilar med ren elmotor, fordon som kan nyttja elektrifierade motorvägar samt fordon med bränsleceller. Scanias devis är att alla deras fordon redan idag kan köras på förnybara bränslen, vilket innebär att om vi vill, kan vi uppmån CO2 målen i transportsektorn redan nu. Eller för att citera Scania själva: TAKE CO2NTROL. RIGHT HERE. RIGHT NOW. Du kan ladda ner Johan Améens presentation här. Läs svaren på publikens frågor om Scanias fordon.

Så gör du en drivmedelsstrategi

Sara Andersson, Seniorkonsult 2050 berättade om hur man kan jobba för att komma fram till vilka fordon och vilka bränslen som passar just ditt företags behov. Sara lyfte fram att man behöver titta både på hur man kan minska antalet transporter, öka energieffektiviteten i transporterna samt öka andelen biodrivmedel. Det är viktigt att inte bara titta på sina egna transporter utan även de man ger upphov till hos andra (t.ex. inköpta transporter). För att utforma en drivmedelsstrategi kan det vara praktiskt att följa Saras stegvisa metod:

  1. Identifiera ditt nuläge – vilka transporter orsakar din verksamhet idag?
  2. Mät och sätt mål för dina transporter
  3. Ta fram en bränslestrategi och handlingsplan
  4. Specificera krav på leverantörer

Sara poängterade vikten av att man agera nu, och inte väntar på den perfekta lösningen. Man har också mycket att vinna på att ta hjälp av andra och samarbeta! Du kan ladda ner Saras presentation här.

Erika Bjurling, logistikchef på Lantmännen Agroetanol berättade hur Lantmännen gått till väga när de utformat sin drivmedelsstrategi. Erika underströk hur viktigt det är med uppföljning så att man vet om de åtgärder man vidtar leder till förväntat resultat. Erikas presentation hittar du här.

Berne Karlson, Fleetmanager på Arla Foods, visade på vikten av ihärdighet, att vara kreativ, att ha fakta på bordet och att inte ge upp. Arla jobbar med etanol via ETHA samarbetet med Scania och Agroetanol, samt RME och HVO. Dels använder man olika alternativ beroende på olika behov i logistikkedjan, men Berne poängterade också problemet med att man inte vet vad som kommer att gälla under en lastbils hela livslängd, vilket är ca 7 år. Pga framtida osäkerhet om styrmedel måste man satsa på flera lösningar samtidigt. Bernes presentation hittar du här.

Joakim Svensson, energistrateg i Åtvidabergs kommun, berättade om vilken nytta kommunen har av att ha informationssystem från Deviaq installerade i kommunens egna fordon sedan 2015. Tack vare de mätdata för varje enskilt fordon kan nu kommunen välja fordon och drivmedel efter körmönster och behov. Dessutom kan man agera för att de fordon som redan idag kan tankas med etanol inte ska gå på bensin. Till 2020 ska Åtvidabergs kommuns verksamhet vara helt fossilfri.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *