Frukost i hållbarhetens tjänst

CleantechOstLeave a Comment

Efter ett inspirationsmöte med Margareta Fransson (Mp – 1:e vice ordförande i Regionstyrelsen och Gruppledare för Miljöpartiet samt kandidat till riksdagen) tog Cleantech Östergötland initiativ till att bjuda in medlemsföretag och ledande riks-, region- och lokalpolitiker till ett dialogforum i frukostformat.

Under fyra frukostar kunde medlemsföretagen i ett resonerande samtal ge politikerna möjlighet att öka kunskapsnivån om hur innovativa lösningar produkt- och tjänstelösningar kan bidra positivt till hållbar utveckling, samt få mer insikt i bakgrunden till olika politiska beslut.

Närvaron hos de tillfrågade politikerna och medlemsföretagen vid frukostarna var hög, likväl engagemanget. Vid fyra tillfällen avhandlades frågeställningar från fyra olika områden; ”Energisystem, energieffektivisering och förnybar energi”, ”Fossilfria transporter/Förnybara bränslen”, ”Avfall & Återvinning” samt ” Innovativ produktutveckling och tjänstesektorn”. Det finns önskemål från alla medverkande att fortsätta samtalet och under vintern tittar vi på hur vi kan fånga upp det önskemålet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *