Frukostseminarium med Miljömålsberedningen 26 augusti

CleantechOstLeave a Comment

Den 26 augusti arrangerades seminariet Hur kan ambitiösa miljömål stärka näringslivet i Östergötland med ledamöter från Miljömålsberedningen (MMB), Hagainitiativet, kommunalråd från Linköping och Norrköping samt representanter för miljöteknikföretag i regionen.

Seminariet belyste klimatförändringarna som ställer krav på ökat tempo i omställningen till förnyelsebara bränslen och hållbara lösningar. Tekniken finns men politiken ligger efter.

Deltagarna debatterade hur näringslivets konkurrenskraft redan idag kan stärkas genom en tuffare miljöpolitik. För Norrköpings kommunalråd Reidar Svedahl var det ingen tvekan om sambandet ”Företag som har ett miljötänk kommer få fler kunder och få goodwill”. Nils Hillerbrand, kommunalråd i Linköping, berättade att Linköpings kommun har som mål att vara koldioxidneutrala år 2025 och företagen som erbjuder lösningarna är givetvis mycket viktiga för att klara den omställningen. Eva Alfredsson, analytiker på Tillväxtanalys samt ledamot i MMB, poängterade att analyser visar att det i det stora hela inte finns någon motsättning mellan lönsamhet och tuffa miljökrav för näringslivet. Detta höll Klas Gustafsson, vVD på Tekniska verken, med om och ansåg att det är dags att näringslivet byter perspektiv i förhållande till miljöfrågan ”Istället för att ställa oss frågan vad det kostar, behöver vi börja ställa frågan hur kan vi tjäna pengar på det här”.

Karin Varverud, vd för Energifabriken, påpekade att det finns behov av att koppla tydligare krav i lokala upphandlingar till lokala och regionala mål. Om vi nu ska uppnå koldioxidneutralitet i Östergötland inom tio år borde till exempel alla upphandlingar vad gäller transporter ha som utgångspunkt att ”Våra transporter ska gå på förnybara drivmedel!”. De östgötska miljöteknikföretagen gav också en del exempel på styrmedel som inte tar helhetsgrepp och som leder till problematiska lösningar. Detta är intressant input för MMBs arbete, och Anders Wijkman, ordförande för MMB, gav Cleantech Östergötland i uppdrag att ställa samman en lista på denna typ av problem för att underlätta MMBs arbete med att ta fram nya ramverk och mål för klimatpolitiken. Det arbetet är nu påbörjat och kommer att redovisas till MMB inom några veckor. Har du erfarenhet av styrmedel eller andra regler som får negativa konsekvenser ur ett miljöperspektiv, och därmed hindrar implementeringen av bra miljötekniska lösningar, så får du gärna höra av dig till malin.forsgren@cleantechostergotland.se.

Inbjudan 26 aug_5

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *