Grön finansiering – vad betyder det för företagen i Östergötland?

CleantechOstLeave a Comment

Grön finansiering är ett högaktuellt tema som står högt på agendan när man pratar om en snabb omställning till en fossilfri värld. När årets Miljöteknikmingel gick av stapeln den 25 januari hade vi förmånen att ha med Mikael Karlsson, vd Almi Invest, Gabriel Lundström, hållbarhetsstrateg, SEB, Helena Lindahl, förvaltare SPP:s Gröna Obligationsfond och Johan Fredriksson, Portföljförvaltare finans, Ekonomi & Finans, Vasakronan, som hjälptes åt att ge en bra överblick över gröna obligationer, gröna lån och grönt riskkapital.

Vill du ha en crash course i grön finansiering? Missa inte den här sammanfattningen av seminariet!

Gabriel Lundström gav en inflygning över finansbranschens hållbarhetsarbete och tog bl.a. upp att FN:s globala mål för hållbar utveckling inte bara innebär höga ambitioner, utan också på en hög prislapp. För att världen ska klara av dessa mål så kommer det kosta 4 500 miljarder USD/år. Det här innebär också stora affärsmöjligheter för de företag som kan leverera lösningarna. För SEB är hållbarhetsarbetet numera en integrerad del av affärsidén.

Helena Lindahl förvaltar SPPs gröna obligationsfond som haft mycket bra avkastning de senaste åren. Hon underströk att idag är det inte brist på investerare utan på projekt som har tillräckligt grön stämpel för att kunna finansieras med gröna obligationer.

Johan Fredriksson beskrev Vasakronans systematiska miljöarbete som låg till grund för att de kunde vara först ut i världen att emittera en grön företagsobligation tillsammans med SEB.

Mikael Karlsson gav en bild av en marknad för miljöteknik som håller på att lossna efter ganska många år av mörker. Med Greentech fonden kommer ALMI kunna vara en potentiell källa för extern finansiering för miljöteknikföretag med tillväxtambitioner.

Miljöteknikminglet arrangeras för att skapa en arena för samtal och en mötesplats mellan akademi och företag. I år genomfördes miljöteknikminglet i samarbete mellan Cleantech Östergötland, Linköpings Universitet och studentföreningen Navitas.

Efter seminariet fick studenter och miljöteknikföretag möjlighet att träffas tête a tête i en speeddating Ett perfekt tillfälle för företagen att marknadsföra sig bland studenter, och för studenterna att hitta framtida arbetsplatser!

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *