Sverige är ett av världens främsta länder när det gäller utveckling, implementering och export av miljöteknik. Bakom framgången ligger bland annat höga krav på vattenrening, avfallshantering och långt gående regler mot utsläpp av miljöstörande ämnen.

Östergötland är en dynamisk region inom miljöteknik i Sverige. Det finns få andra regioner med en sådan bredd av miljöteknik. Vi har företag som är kopplade till alla sorters fossilfria drivmedel (biodiesel, biogas, etanol och infrastruktur för elbilar). Regionen är också ett av få exempel i världen där industriell ekologi implementerats i stor skala med förnybara energikällor som motor. Många företag har affärsidéer som baseras på att man ser på avfall som en resurs vad gäller energi- och råvara, vilket har resulterat i ett stort antal sammanflätade kretslopp som alla drivs på kommersiella grunder. Jordbruket spelar en viktig roll för att sluta många av kretsloppen.

Inom miljöteknikbranschen i Östergötland finns såväl stora som små bolag, som är aktiva både på lokala och globala marknader. Företagen verkar inom områden så som:

  • Avlopp
  • Avfallshantering och återvinning
  • Energi, värme och kyla
  • Fossilfria drivmedel
  • Kemikalier
  • Miljökonsulter

Det finns också många företag som kombinerar miljöteknik med IT och visualisering för att skapa intressanta framtidsprodukter som bidrar till en hållbar miljö.