I Linköping finns Sveriges största forskningscenter för biogasforskning. Kompetenscentret finansieras av Energimyndigheten, Linköpings Universitet och ett antal privata aktörer, där givetvis många av de företag som arbetar med biogas i regionen finns representerade. Huvudfokus för forskningen är resurseffektivitet, d.v.s. att förbättra befintliga processer och anläggningar samt att åstadkomma biogaslösningar i nya sektorer och möjliggöra användning av nya substrat. Forskningen har en tvärvetenskaplig inriktning där tekniker, samhällsvetare, ekonomer och mikrobiologer forskar sida vid sida och i mycket nära samarbete med de företag och organisationer som är engagerade i BRC. Läs mer på BRCs hemsida.