A

 

againity_logo_pos_rgb_liten

Againity omvandlar lågtempererad spillvärme till el. Egenutvecklade ORC-system ger 20-2000 kW el med kort återbetalningstid.

www.againity.com

 

 

AQVIS_miljospont_logo_vekotoriserad-Återställd_liten

AQVIS Miljö AB erbjuder produkter och lösningar för bullerskydd och dagvattenhantering, så väl som markspontning och hantering av infekterade material.

http://aqvis.com/

 

attentec-logo

 

 

Attentec erbjuder IT- lösningar som ger dig möjlighet att effektivisera din verksamhet och att skapa nya affärer genom ökad tillgänglighet och marknadsnärvaro. Via uppkoppling av dina produkter (Internet-of-Things) kan du också erbjuda helt nya tjänster och affärsmodeller.

www.attentec.se

 

Awapatent_logo_liten

 

 

Awapatent är ett av Europas ledande immaterialrättsföretag (IP, Intellectual Property) som ser immateriella rättigheter som ett fantastiskt verktyg att skapa affärsmöjligheter. Miljöteknik är en fokusbransch för Awapatent där de erbjuder företagsstrategier och juridisk rådgivning inom alla immaterialrättsliga områden för företag och investerare inom miljöteknik, samt praktisk hjälp med att säkra ett effektivt skydd för innovationer och varumärken.

www.awapatent.com

B

 

Biototal_liten

Biototal utvecklar ekonomiska värden och miljönytta ur olika bi- och restprodukter och möjliggör långsiktigt hållbara kretslopp mellan stad och land. Deras kunder är både de som producerar bi- och restprodukter (t.ex. biogasproducenter) och de som använder dem (t.ex. lantbrukare).

Biototal är en del av det hållbara kretsloppet i Linköping.

www.biototal.se

 

Bråvalla sol_liten

 

 

Bråvalla sol levererar kompletta solcellsinstallationer. De tar fram individuella lösningar som passar för respektive anläggning och tar totalansvar genom hela genomförandet.

www.bravallasolteknik.se

C

 

logo_calluna_rgb_liten

Som Sveriges ledande naturmiljökonsult genomför Calluna naturundersökningar på land, i sötvatten och i marina miljöer och hjälper kunder att hitta den mest kvalitativa och effektivaste vägen från uppstart till färdigställande av ett projekt.

www.calluna.se

 

Chargestorm_liten

 

 

Chargestorm erbjuder kompletta laddinfrastrukturlösningar för alla storlekar av installationer. De bygger modernt designade laddstationer med den senaste teknologin. Laddstationerna är alltid nåbara från deras molnbaserade webbportal, vilket gör det enkelt att komma åt statistik samt att konfigurera stationerna. De erbjuder också lastbalansering och betallösningar.

chargestorm.se

 

logo_cleanaway_liten

Cleanaway processar alla insamlade PET flaskor i Sverige (samt en del från Norge). Den återvunna råvaran används både till att producera nya PET flaskor och till andra ändamål (t.ex. fleecetröjor och emballageband).

www.cleanaway.se

 

Climeon erbjuder en innovativ lösning för att förhindra spillvärme. Climeon Heat Power system är en kompakt och skalbar lösning som konverterar överbliven värme på rekordlåga temperaturer till 100% grön el. Tekniken bedöms av många ha potential att förändra framtidens försörjning av förnyelsebar el och bli en framtida baskälla av ren energi eftersom tekniken inte är väderberoende.

www.climeon.com

 

combitech_liten

 

 

Combitech är ett nordiskt teknikkonsultbolag som kombinerar tekniskt kunnande med djupgående branschkunskaper för att skapa nya lösningar med hänsyn både till miljö och säkerhet. De har spetskompetens inom informationssäkerhet, systemintegration, kommunikation, mekanik, systemsäkerhet, systemutveckling, teknisk produktinformation och logistik.

www.combitech.se

 

crearum_liten

Från kreativa idéer till innovativa lösningar! Crearum hjälper företag och organisationer att utveckla sin verksamhet genom effektiv och forskningsbaserad metodik och konkreta verktyg för ökad kreativitet och systematiskt innovationsarbete.

www.crearum.se

 

D

 

Deviaq rund liten

Med Deviaqs fordonssystem DeQue skapar de värden för deras kunder ur all insamlad fordonsdata. De skapar möjligheter att optimera transportflöden, reducera transportkostnader samt öka effektivitet och produktivitet. Med hjälp av ecodriving minskar både CO2 utsläpp och bränslekostnader.

deviaq.se

 

Dinair är idag en av Sveriges största tillverkare och leverantörer av luftfilter. Företaget sysselsätter över 350 medarbetare och har egen tillverkning och produktutveckling. Huvudkontoret ligger i Vadstena och säljkontor med hämtlager finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo, Helsingfors och Riga.

www.dinair.se

DIMA Miljökompetens är hållbarhetskonsulterna som bidrar till en hållbar framtid. Vi vill hitta innovativa lösningar för hållbar affärsutveckling hos små- och medelstora företag. Våra tjänster sträcker sig alltifrån ledningssystem för miljö och kvalitet till energieffektivisering.

www.dimamiljo.se

E

 

econova_logo_liten

Econova sammanför aktörer och skapar förutsättningar för en branschöverskridande samverkan kring material- och energiflöden på regional nivå. De kallar sig miljöintegratör!

Econova är en del av Händelökombinatet.

www.econova.se

 

Edeva logo orange_liten

Edeva arbetar med ett aktivt dynamiskt farthinder som ger ett jämnare trafikflöde i rätt hastighet.

www.edeva.se

 

Ekoperspektiv_liten

 

 

Ekoperspektivs verksamhet är huvudsakligen inriktad på energi. Deras affärsidé är att förbättra och effektivisera verksamheter framför allt ur ett energi/miljöperspektiv, samt att från idé till genomförande utveckla effektiva systemlösningar för användning och produktion av energi.

www.ekoperspektiv.se

 

enbio_logo_liten

 

 

Enbio är moderbolag till   Envigo_liten   som erbjuder helhetslösningar och punktinsatser för dem som bedriver eller planerar att bedriva tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken samt upprättande, införande och underhåll av kvalitets- och miljöledningssystem. Dessutom är  ebx_logo_liten  en del av Enbio. Energy Biofuel Exchange är en fristående handelsplats för köp och försäljning av fasta biobränslen.

enbio.se

 

 

 

Energifabriken distribuerar och säljer biodrivmedel till kunder i hela Sverige. De erbjuder helhetslösningar till företag som arbetar med tunga transporter för att ställa om fordon till biodiesel för att minska utsläpp av växthusgaser. Idag arbetar Energifabriken företrädesvis med HVO och RME.

energifabriken.se

 

envima_logotyp-ny_liten

Med Envimas verktyg och metoder bidrar de till hållbar affärsutveckling och hjälper deras kunder att lösa  miljöproblem i det dagliga arbetet. De erbjuder tjänster inom miljöledning, miljörevision, miljöjuridik, miljöutbildningar och miljökommunikation.

envima.se

 

Envista AB genomför statistiska analyser av värmeprestanda i större fastighetsbestånd, baserat på en egenutvecklad logik. De visar dig som fastighetsägare var du lättast sänker din energiförbrukning och ger dig verklig överblick över ditt fastighetsbestånd genom smidiga och pedagogiska webbgränssnitt samt snygga 3D-kartor. Här kan du se en förklarande film över vad Envista gör.

www.envista.se

 

eon_liten

 

 

E.ON Värme Sverige producerar och levererar fjärrvärme till hushåll och företag på 20 orter i Sverige, och är navet i bioenergikombinatet på Händelö i Norrköping. I E.ONs kraftvärmeverk blir sopor och avfall till el, fjärrvärme och ånga. Läs mer om Händelökombinatet här.

www.eon.se

 

EWG_LITEN

European Wenture Group/Miljöbolaget driver miljöprojekt över hela Sverige med fokus på provtagning, vattenrening, marksanering, deponi, våtkemi, frysmuddring, flygscanning och jordbehandling.

www.ewgroup.se

 

F

 

FVB_logo_liten

 

 

FVB är en ledande energikonsult som utför uppdrag inom fjärrvärme, fjärrkyla, kraftvärme samt värme och processteknik till industrin. De har en arbetsmodell som ökar effektiviteten, reducerar kostnaderna och minskar miljöpåverkan. Med smart teknik skapar de hållbara och samordnade lösningar – tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt.

www.fvb.se

 

G

Som en av Sveriges största producenter av Biogas och EKO-gödsel vill Gasum bidra till en mer hållbar planet. De äger och driftar 6 biogasanläggningar samt levererar 450 000 ton gödsel till våra svenska lantbrukare.

www.gasum.se

 

gridcon_liten

Gridcon AB är ett av de företag som har längst erfarenhet av solcellsinstallationer i Sverige och ett av få renodlade entreprenadföretag inom solenergi. De har god vana att uppföra solcellsanläggningar som totalentreprenader i stora byggprojekt.

www.gridcon.se

 

K

Kindgren & Partner AB bistår företagsledningar och styrelser med affärsutvecklingsstöd, inriktat på hållbara affärer ur aspekterna miljömässig, ekonomisk och/eller social hållbarhet. De vägleder – från whiteboarden till hållbara produkter och tjänster på marknaden.

www.kindgren.se

 

L

 

lm-agroetanol-150mm_liten

Lantmännen Agroetanol är Sveriges enda storskaliga producent och leverantör av spannmålsbaserad drivmedelsetanol. Tack vare den råvara och de processer som används i produktionen erbjuder Lantmännen Agroetanol etanol med världens högsta klimatprestanda (90%). Läs gärna SVTs reportage om etanolproduktionen i Norrköping här.

Lantmännen Agroetanol är en del av Händelökombinatet.

www.agroetanol.se

 

locklight

 

 

 

Locklight utvecklar och tillhandahåller energi- och kostnadsbesparande belysningslösningar för fastighetsbranschen. Svensktillverkad LED är vår ledstjärna. De erbjuder belysning både för inne- och utemiljö.

www.locklight.se

 

M

 

Marknadsbyrån är partnern för dig som vill stärka ditt hållbara varumärke genom tryckt kommunikation. För att leda profilbranschen in i framtiden har de utvecklat ett koncept de kallar ”hållbar profilering” där de hjälper deras kunder att välja produkter som både är hållbart producerade och ger en reell marknadsföringseffekt. Läs mer om deras hållbarhetsarbete:

marknadsbyran.se/miljo

 

MidrocNewTech

 

 

Midroc New Technology investerar i innovationsföretag som utvecklar banbrytande teknologier när det gäller bränslen, energigenerering, jordbruk och hållbar utveckling. De tar ett långsiktigt ansvar för det företag de investerar i och en aktiv roll i styrelsearbetet för bolaget.

www.midrocnewtech.se

 

modio_liten

 

 

Modio levererar säkra, automatiska system för bl.a. energikontroll och mätning i fastigheter. Deras system konstrueras för att riskfritt kunna kopplas direkt till internet. Modio är specialister på att hantera inbyggda system, dess säkerhet och drift och erbjuder konsulttjänster, utbildningar och produktutveckling.

www.modio.se

 

N

 

navic_blue_oneline

Navic energipartner erbjuder helhetslösningar inom energieffektivisering och kan hjälpa fastighetsägare och företag hela vägen från kartläggning via energioptimering till installation.

www.navic.se

 

NGL-Vatten--och-energiteknik-AB_rgb_liten

NGL installerar och utvecklar produkter för vatten- och energibesparing. Deras produkter är framtagna med miljön i fokus, som t.ex. deras blyfria miljöblandare, NGL Stainless, som sparar både vatten och energi.

www.nglteknik.se

 

niras_liten

 

 

Niras erfarna miljökonsulter hjälper kunder bl.a. med avfalls- och deponifrågor, förorenade områden och byggnader, miljöjuridiska tjänster, miljöledningstjänster samt akustiktjänster. Niras i Linköping (f.d. Johan Helldén AB) har medverkat i flera offentliga projekt, t.ex. tagit fram handböcker på uppdrag av Naturvårdsverket och Avfall Sverige.

www.niras.se

 

O

 

Optibag

Optibag är en världsledande leverantör av optiska sorteringsanläggningar för källsortering av hushållsavfall i olikfärgade påsar direkt i hemmet.  Optibag konceptet kräver minimalt utrymme och minskar avfallstransporterna. De levererar nyckelfärdiga anläggningar som är enkla att hantera och förändra allteftersom behoven ändras.

Optibag är en del av det hållbara kretsloppet i Linköping.

www.optibag.se

 

P

 

 

Plantagon utvecklar innovativa lösningar för stadsnära odling. I Linköping projekterar Plantagon en kontorsbyggnad kombinerad med en vertikal odlingslösning, den första i sitt slag i världen.

www.plantagon.com

 

PPAM Solkraft_liten

PPAM Solkraft säljer och bygger solkraftsanläggningar i alla kundsegment – villor, lantbruk, offentliga fastigheter, industri etc. De levererar allt från enstaka solpaneler till nyckelfärdiga anläggningar.

PPAM Solkraft är en del av det hållbara kretsloppet i Linköping.

www.ppamsolkraft.se

 

Produktutveckling_Logo_jpg_liten

 

 

Prodelox är en produktutvecklingsbyrå som genomför ny- och vidareutveckling av fysiska produkter på uppdrag av kunder. De bidrar till att utveckla nyskapande konkurrenskraftiga produkter med deras kompetens inom konstruktion, design och mjukvaruutveckling. I deras prototypverkstad tar de fram prototyper av alla tänkbara material.

www.prodelox.se

 

proref_liten

 

 

Proref erbjuder både skräddarsydda och serietillverkade kyl- och frysaggregat och pumpmoduler. De hjälper deras kunder med tillverkning av många olika typer av produkter från butikskyla, rymdteleskop till medicinsk teknik. Proref är också återförsäljare av det suveräna ställningssystemet Big Foot system.

www.proref.se

 

Pussel Loggo Pusselbit CMYK_liten

 

 

 

Pussel Klimatkonsult erbjuder klimatstrategiska tjänster till kommuner, företag och andra organisationer inom följande områden; Projektutveckling samt rådgivning om projektfinansiering; Projektstöd och processledning; Energiplaner och klimatanpassningsstrategier samt Uppföljning, utvärdering samt rapportering.

www.pusselklimat.se

 

R

 

RETURPACK_pantamera_CMYK_liten

Pantamera drivs av Returpack AB för att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. De arbetar för att säkra ett effektivt, hållbart och tillgängligt pantsystem. Målet är att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas. Huvudkontoret, liksom fabriken, ligger i Norrköping. Där tar de varje år emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor.

www.pantamera.nu

 

RGS Nordic analyserar och föreslår lösningar till förorenings- och avfallsproblem samt erbjuder optimal resurs- och miljömässig hantering av förorenade jord- och avfallsmassor bl.a. med hjälp av anläggningar över hela Sverige.

www.rgsnordic.com

 

Som ett starkt, oberoende, forskningsinstitut, erbjuder RISE ett brett spektrum av spetskompetenser, forsknings- och innovationstjänster och gränsöverskridande affärsområden för SME, industri, akademi och offentlig sektor. I global samverkan möjliggör de förnyelse och värdeskapande innovationer för ökad konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling. RISE Urban Water Management arbetar för hållbara vattentjänster och finns representerade på Cleantech Park i Linköping.

www.ri.se

 

RSM&CO är ett konsult- och utbildningsföretag med ca 70 medarbetare som i mer än 25 år har hjälpt kunder att utveckla en effektiv och hållbar verksamhet. De är ett självständigt bolag i Ragn-Sellskoncernen och finns i Linköping, Jönköping, Stockholm, Göteborg och Skåne. De erbjuder Lagbevakning samt konsulttjänster och utbildningar inom deras kompetensområden miljö, arbetsmiljö, kvalitet, hållbarhet, avfall, kemiska produkter och varor samt energi-och processteknik.

www.rsmco.se

 

Rydell&Lembke

 

 

Rydell & Lembke konstruerar, bygger och installerar anläggningar för industriella och kommersiella miljöer med fokus på kyl- och värmeinstallationer samt luftrening. De har spetskompetens inom systemkonstruktion, energioptimering och behovsutredningar. Produktutveckling och innovativa idéer genomsyrar verksamheten och de jobbar kontinuerligt för att hitta nya lösningar på miljöproblem.

www.rydell-lembke.nu

 

S

 

 

 

 

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. De har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

www.sansac.se

 

Scandinavian biogas_liten

 

 

Scandinavian Biogas är en av Sveriges största privata producenter av biogas. Verksamheten är inriktad på industriell produktion och de har ledande kunskap om hur biogasanläggningar bör utformas och drivas för att uppnå högsta möjliga resurs- och energieffektivitet. De lägger stort fokus på att finjustera rötningsprocessen, vilket ger många fördelar i deras anläggningar.

scandinavianbiogas.com

 

sims_recycling_il_liten

Sims Recycling Solutions är en världsledande återvinnare av elektronikavfall. De har högspecialiserad kunskap och lång erfarenhet av att samla in och bearbeta produkter och alla typer av elskrot som exempelvis IT- och telekomutrustning.

www.simsrecycling.se

 

 

 

 

 

Solel är mer än bara förnybar energi! Alla komponenter i våra anläggningar är till alla delar tillverkade med största hänsyn tagen till människor och miljö. Sunsolutions projekterar, säljer och installerar med egen certifierad personal hållbara, högkvalitativa och kompletta solelslösningar till företag.

www.sunsolutions.se

 

SundaHus_logo_liten

 

 

SundaHus erbjuder strukturerad information och konsulttjänster för en hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn. De bidrar med ökad trygghet för fastighetsägare, nu och i framtiden, genom ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval. Med ett webbaserat system och kvalificerad rådgivning är SundaHus en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

www.sundahus.se

 

 

 

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer och är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa. Miljökompetens i Östergötland finns i både Linköping och Norrköping och omfattar bland annat bioenergi, förorenade områden, avfall och deponier, tillståndsprocesser och miljökonsekvensbeskrivningar, förstudier, hållbarhetstjänster, naturmiljöutredningar, kulturmiljöutredningar.

www.sweco.se

 

T

 

teknikfabriken_liten

Teknikfabriken erbjuder teknikkonsulttjänster inom industri, fastighet, energi och bygg. Några fokusområden är el- och värmeproduktion, biogas, samt avfallshantering och vattenrening. Teknikfabriken ingår i konsortiet Energiutvecklarna, som bl.a. tillhandahåller egna lösningar för biogasreaktorer.

www.teknikfab.se

 

tekniska-verken_liten

Tekniska verken levererar bland annat el, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas och effektiva energilösningar. Deras vision är att tillsammans med deras kunder bygga världens mest resurseffektiva region.

Tekniska verken är en del av det hållbara kretsloppet i Linköping.

www.tekniskaverken.se

 

Tolefors_liten

Tolefors arbetar med ägg, spannmål samt biodiesel.  Produktionen av biodiesel sker via en processor från Ageratec. Biodieseln tillverkas av återvunnen matolja. I och med att de återanvänder oljan uppnår de en hög energieffektivitet. Oljan säljs för uppvärmningsändamål som ersättning för fossila bränslen.

www.tolefors.se

 

Trä och miljö erbjuder helhetslösningar för solcellsanläggningar för privatpersoner och företag, kompletta lösningar för säkra och arbetsmiljövänliga slöjdsalar samt den senaste tekniken inom luftrening.

www.traochmiljo.com

 

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. Tyréns är stiftelseägt vilket möjligggör satsningar på forskning och utveckling inom samhällsbyggnad. Våra kontor i Linköping och Norrköping har kompetens inom avfall, förorenade områden, miljösamordning, miljöledningssystem, livscykelanalys, geoteknik, MKB, tillståndsprocesser, GIS och luftföroreningar m.m. Vi har även en egen drönare.

www.tyrens.se

W

 

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. De erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi.

www.wsp-pb.com