Vill du få en bättre bild av hur det cirkulära flödet ser ut i Östergötland? Klicka på bilden och följ hur vi drar nytta av vårt avfall och avloppsvatten i regionen för att skapa nyttigheter.

cleantech-eastsweden