Innovativa system som leder till hållbarhet

Östergötland är en fantastisk region vad gäller att bygga hållbara system. Det som på många andra ställen byggts upp i demo-miljöer är här implementerat i storskaliga lösningar med en kombination av lönsamhet och miljö i fokus. Många företag i regionen arbetar med produkter och tjänster som möjliggör satsningar på cirkulär ekonomi och att ta tillvara på resurser som tidigare dömts ut som avfall.

Läs mer om hur detta är genomfört i praktiken i Norrköping och Linköping.