Östergötland är en unik region såtillvida att här finns företag som erbjuder alla kommersiellt tillgängliga fossilfria bränslen. En del konsumeras lokalt, andra säljs över hela Sverige, och en del exporteras. De förnyelsebara bränslelösningar som erbjuds i Östergötland är biogas, etanol, biodiesel och laddstationslösningar för elektriska fordon. Därutöver erbjuds lösningar för eco-driving.

Över 90% av svenska transporter använder fossila bränslen. För att kunna ställa om till fossilfria transporter behövs alla alternativ och Östergötland har en enastående position att bidra till omställningen.

2013 kom 40% av all råolja som importerades till Sverige från Ryssland och 10% från Nigeria. Oljeutvinningen i dessa länder medför stora miljöproblem (enorma oljeläckage både i Sibirien och i Nigerdeltat). Dessutom innebär det att Sverige för sin drivmedelsförsörjning är beroende av två länder som inte kan anses vara trygga ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Att ersätta oljan med biodrivmedel från Sverige eller vårt närområde, bidrar både till ökad säkerhet men också till betydande möjligheter för näringslivsutveckling och fler arbetstillfällen.

Det har förts många debatter om det vettiga i att använda spannmål till att producera biodrivmedel, eftersom det skulle tränga ut livsmedelsproduktion. Sanningshalten i detta påstående beror förstås på vilken del av världen man tittar på, men för svensk räkning kan vi konstatera att det finns en betydande andel åkermark i träda som kan tas i bruk för odling av biodrivmedelsgrödor. Dessutom passar flera biodrivmedelsgrödor mycket bra som växelgrödor, vilket ökar skördarna av primära grödor. Konsultfirman Macklean har publicerat en rapport som visar att med effektivare jordbruk och minskat matsvinn kan världen föda en befolkning på runt 10 miljarder utan större problem.

Biogas
Biodiesel
Etanol
Laddning av el-bilar
Eco-driving