Biodiesel i olika former har funnits på marknaden i ganska många år. Det är dock först nu det börjar komma kvaliteter som funkar att ställa om till direkt – utan anpassningar av fordonet. Energifabriken grundades 2006 av ägarna till tre gårdar i Östergötland och förmedlar RME och HVO samt stöttar företag i omställningen från fossil diesel.

Med RME är det möjligt att ställa om befintliga fordonsflottor till förnyelsebart bränsle och minska klimatpåverkan med över 60%. RME står för RapsMetylEster och tillverkas genom att en blandning av 90% rapsolja och 10% metanol behandlas under högt tryck och hög temperatur. I processen bildas RME och glycerol. RME finns av många olika kvaliteter. Verdis Polaris, svensktillverkad RME från Perstorp, säljs av Energifabriken och är speciellt anpassad för att köras på utan någon inblandning av fossil diesel. Bränslet är köldsäkrat och anpassas för nordiskt klimat. Restprodukter från RME-tillverkning är proteinfodermedel (som ersätter importerade sojaprodukter) och glycerin som används i produktion av hudkräm etc (och som ersätter fossila råvaror). RME är främst lämpligt som bränsle till tunga fordon samt inom entreprenad- och lantbruksdrift.

Energifabriken levererar HVO, en syntetisk diesel som i detta fall huvudsakligen tillverkas av slakteriavfall och rapsolja (den är garanterat fri från palmolja). Den HVO som säljs av Energifabriken har en klimatprestanda på upp till 90%. HVO är ett bränsle för alla typer av dieselmotorer och är ur användningssynpunkt identiskt med fossil diesel. Bränslet har utmärkta köldegenskaper ner till -34 grader och har lägre utsläpp och är mindre giftig än fossil diesel. Inget omställningsarbete behövs för byte från fossil diesel till HVO. HVO uppfyller den amerikanska dieselstandarden men tyvärr inte den europeiska, då den har en för låg densitet. En ny standard är under utveckling, och så fort denna är klar väntas marknaden för HVO explodera, eftersom man då inte behöver begära speciellt godkännande från fordonstillverkare för att garantin ska gälla. Med den nya standarden kommer alltså vilken dieselbil som helst kunna tankas med HVO, utan någon som helst åtgärd i övrigt.

Biodiesel går också att använda som ersättning för fossil olja för uppvärmning. Tolefors gård tillverkar biodiesel av återvunnen frityrolja. Denna säljs till bl.a. Linköpings kommun för uppvärmning av skolor, lokaler och lägenheter.