Östergötland var tidigt ute med biogas. I början av 90-talet såg man ett problem med avgaserna från innerstadsbussarna samtidigt som man inte visste hur man skulle hantera avfallet från ett stort slakteri i Linköping. 1997 kunde man ta i bruk en fullskalig biogasanläggning utanför Linköping, ett resultat av ett samarbete mellan Tekniska verken, Swedish Meats, Konvex och LRF. Tack vare den tidiga satsningen, kunde Östgötatrafiken börja köra innerstadsbussar på biogas, vilket ledde till att företaget så småningom satte upp ett mål att erbjuda helt fossilfri kollektivtrafik i hela Östergötland per den sista juni 2016 (vilket man lär vara först i Sverige med att åstadkomma). En stor fördel med biogas är att det möjliggör effektiv hantering av organiskt avfall, inklusive avloppsslam. Dessutom blir biogödsel en restprodukt från biogasproduktionen. Denna tas om hand och säljs vidare av Biototal till lantbrukare, vilket minskar användningen av handelsgödsel.

Tack vare den historiska satsningen på biogas i region finns nu Sveriges största forskningscenter för biogasforskning i Linköping, BRC.

Svensk Biogas är ett helägt dotterbolag till Tekniska verken, vars uppdrag är att köpa, sälja och distribuera biogas i regionen. Företaget driver flera publika gasmackar i Östergötland med närliggande områden samt bussdepåer i Linköping, Norrköping och Motala.

Swedish Biogas International är ett privatägt företag som äger och driver biogasanläggningar samt erbjuder fullständiga process- och produktionslösningar för biogas. I Swedish Biogas anläggningar produceras biogas med olika typer av organiska restprodukter som råvara. Huvudkontoret ligger i Linköping och anläggningar drivs på ett antal platser i Sverige.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *