Det är tufft att vara fastighetsägare

Jonathan AnderssonLeave a Comment

Dagens fastigheter använder ca 1/3 del av all energi i Sverige. Därför är energianvändningen i fokus i klimatarbetet. Detta är ingen lätt uppgift för fastighetsägarna som får leva med högt ställda, och ibland motsägelsefulla, krav från politiker och hyresgäster. För att läsa hela krönikan så klicka gärna på länken här

Nu ställer industrin krav!

Jonathan AnderssonLeave a Comment

Många företag arbetar nu för fullt för att bli fossilfria, eller i vart fall drastiskt minska sina utsläpp, inom en snar framtid! I krönikan nämns bl.a. hur bolag som Siemens, Coca-cola och arbetar för att nå sina miljömål och hur snabbt utvecklingen sker för omställningen till en hållbar värld! Läs hela Malins februarikrönika här

#EWEEK17

CleantechOstLeave a Comment

Den 7-8 februari arrangerades EWEEK. Bakom arrangemanget står Cleantech Östergötland, Energikontoret, Region Östergötland, Länsstyrelsen och Linköpings universitet. I år var formatet lite mer tight, och koncentrerades till två dagar som fylldes med spännande seminarier. Ett antal olika ämnesområden berördes, från framtidens energisystem, fossilfria transporter, miljömålen, den nyaste forskningen, klimatsmart mat till nyttan av att kommunicera sitt hållbarhetsarbete.   Det var … Read More

Har du sett över dina besparingar?

Jonathan AnderssonLeave a Comment

Har du dina sparade tillgångar i riskfyllda branscher där tillgångarna riskerar att bli ”stranded assets”? Här har du möjligheten att läsa Malins januarikrönika från Affärsstaden, genom att klicka på länken

Företagen – de nya klimathjältarna?

Jonathan AnderssonLeave a Comment

Många företag inser allvaret i klimatförändringarna och deras klimatarbete är en ljuspunkt under en i övrigt mörk höst. I Malin Forsgren decemberkrönika kan du läsa om betydelsen av företagens insatser för att minska avtrycken på vår planet. Det kanske helt enkelt är företagen som är de nya klimathjältarna?  Krönikan från Affärsstadens decembernummer hittar du här.

Miljöutmaningar i befintliga fastighetsbestånd

CleantechOstLeave a Comment

Den 15 november samlades fastighetsägare och miljöteknikföretag på Cleantech Park för att diskutera utmaningar för att höja miljöprestandan i befintliga fastighetsbestånd. Seminariet, som arrangerades av Cleantech Östergötland i samarbete med Fastighetsägarna, var en uppföljning på Pitch&Act som genomfördes i januari 2016. Tre fastighetsägare berättade om sina utmaningar och med hjälp av en expertpanel, samt Kristina Swenningsson från Crearum, diskuterades respektive … Read More

Visst är det lönsamt att vara hållbar!

Jonathan AnderssonLeave a Comment

I Malin Forsgren senaste krönika kan du läsa om hur företagen kan öka sin lönsamhet genom att satsa och arbeta med hållbarhetsfrågor. Krönikan som publicerades i Affärsstadens novembernummer hittar du här.

Samverkan – ett slitet begrepp eller nyckeln till framgång?

Jonathan AnderssonLeave a Comment

Kan Östergötland bli Sveriges första region med helt fossilfri trafik? Det kan bara bli verklighet genom samverkan på hög nivå mellan offentliga och privata aktörer samt akademin. Malin Forsgren resonerar om detta i krönikan som publicerades i Affärsstadens oktobernummer som du kan läsa här. Dessutom har du här även möjligheten att läsa hela tidningen online genom att klicka på länken nedan: Affärsstaden … Read More