Samverkan – ett slitet begrepp eller nyckeln till framgång?

Jonathan AnderssonLeave a Comment

Kan Östergötland bli Sveriges första region med helt fossilfri trafik? Det kan bara bli verklighet genom samverkan på hög nivå mellan offentliga och privata aktörer samt akademin. Malin Forsgren resonerar om detta i krönikan som publicerades i Affärsstadens oktobernummer som du kan läsa här. Dessutom har du här även möjligheten att läsa hela tidningen online genom att klicka på länken nedan: Affärsstaden … Read More

På väg till resurseffektiva Östergötland 2030

CleantechOstLeave a Comment

Den 3 oktober samlades politiker, beslutsfattare och företagare på Kolmården för ett innehållsspäckat seminarium om hur de regionala miljömålen kopplas till Agenda 2030 och till Miljömålsberedningens arbete. Läs gärna mer om upptakten till seminariet här. Sammanfattningsvis kan man säga att många deltagare tryckte på att ansvaret för att förverkliga Agenda 2030, klimatavtalet i Paris och de nationella miljömålen kommer att … Read More

Malins krönika september 2016

Jonathan AnderssonLeave a Comment

Här har du möjligheten att läsa Malin Forsgrens krönika! Den här gången handlar den om offentlig upphandling som idag står för 20 % av Sveriges BNP, vilket innebär att det är viktigt att rätt företag väljs för dessa affärer. Alltför ofta väljs de aktörer som erbjuder lägst pris istället för andra aktörer som istället erbjuder produkter/tjänster som gynnar miljön – och som även kan vara lönsammare i ett … Read More

Månadens nyheter september

Jonathan AnderssonLeave a Comment

Med Månadens nyheter vill vi lyfta det mest spännande som hänt den senaste månaden bland miljöteknikföretagen i Östergötland Svensk Biogas ska leverera 8 miljoner kilo biogas Svensk Biogas i Linköping har ingått ett avtal om att leverera 8 miljoner kilo biogas till Söne Buss AB i Västervik som kör den lokala busstrafiken, under en tioårsperiod med start 2017. Uppdraget sker i nära … Read More

Seminarium om offentlig upphandling med Ardalan Shekarabi

Jonathan AnderssonLeave a Comment

Ardalan Shekarabi seminarium

Under seminariet den 7:e september med temat ”Offentlig upphandling – drivkraft eller bromskloss för innovativa och hållbara lösningar” besöktes en fullsatt lokal på Cleantech Park i Linköping av civilministern, Ardalan Shekarabi, som påtalade vikten av moderna och innovativa upphandlingar för att möta de högt ställda miljömålen framöver.   Att offentliga upphandlingar är viktigt för det svenska näringslivet råder det ingen … Read More

Förstudie om testbäddar i offentlig verksamhet

CleantechOstUncategorized, Uncategorized, Uncategorized, Uncategorized, Uncategorized, Uncategorized, Uncategorized, Uncategorized, Uncategorized, UncategorizedLeave a Comment

Under våren har vi fört en kontinuerlig dialog om hur Östergötland kan bli en mer attraktiv region för miljöteknikföretag. En faktor som utkristalliserat sig som viktig är möjligheten för innovationsdrivna företag att testa sina lösningar i en verklig miljö. Med anledning av detta har Cleantech Östergötland fått ett uppdrag från Linköpings kommun och Region Östergötland att utföra en förstudie för … Read More

En brysk start på första arbetsveckan

CleantechOstLeave a Comment

Over-shoot day är dagen då världen har överskridit sin årliga budget vad gäller användning av världens resurser. Alla resurser som nyttjas under resten av året lånar vi från framtida generationer. Over-shoot day kommer tidigare för varje år. I år föll dagen in redan den 8 augusti. Kan vi vända utvecklingen? Läs Malin Forsgrens krönika i augustinumret av Affärsstaden. Här kan … Read More

Fossiloberoende fordonsflotta 2030 – bra mål, men hur når vi dit?

CleantechOstLeave a Comment

Det var fullsatt när Cleantech Östergötland och Östgötautmaningen arrangerade seminarium i Almedalen i Länsstyrelsens trädgård. Med en så diger talaruppställning som alla var för en snabb omställning till förnybara bränslen så borde det väl inte vara några problem? Jacob Lagercrantz, Fores, tryckte på att vi har bråttom. Vi måste få till en förändring innan 2020, för … Read More