Förstudie om testbäddar i offentlig verksamhet

CleantechOstLeave a Comment

Under våren har vi fört en kontinuerlig dialog om hur Östergötland kan bli en mer attraktiv region för miljöteknikföretag. En faktor som utkristalliserat sig som viktig är möjligheten för innovationsdrivna företag att testa sina lösningar i en verklig miljö. Med anledning av detta har Cleantech Östergötland fått ett uppdrag från Linköpings kommun och Region Östergötland att utföra en förstudie för … Read More

En brysk start på första arbetsveckan

CleantechOstLeave a Comment

Over-shoot day är dagen då världen har överskridit sin årliga budget vad gäller användning av världens resurser. Alla resurser som nyttjas under resten av året lånar vi från framtida generationer. Over-shoot day kommer tidigare för varje år. I år föll dagen in redan den 8 augusti. Kan vi vända utvecklingen? Läs Malin Forsgrens krönika i augustinumret av Affärsstaden. Här kan … Read More

Fossiloberoende fordonsflotta 2030 – bra mål, men hur når vi dit?

CleantechOstLeave a Comment

Det var fullsatt när Cleantech Östergötland och Östgötautmaningen arrangerade seminarium i Almedalen i Länsstyrelsens trädgård. Med en så diger talaruppställning som alla var för en snabb omställning till förnybara bränslen så borde det väl inte vara några problem? Jacob Lagercrantz, Fores, tryckte på att vi har bråttom. Vi måste få till en förändring innan 2020, för … Read More

Dags att gå från ord till handling i klimatarbetet, men hur?

CleantechOstLeave a Comment

Almedalsveckan inleddes på måndag morgon med klimatfokus på East Swedens arena i Almedalen. Efter en intressant dialog om hur klimatavtalet i Paris ska förverkligas mellan Björn-Ola Linnér (LiU) och Stefan Henningsson (WWF), så fick Cleantech Östergötland och Östgötautmaningen äntra scenen. Seminariet inleddes med ett samtal mellan lokala och regionala politiker. Nils Hillerbrand, kommunalråd i Linköping, tryckte … Read More

Företag i Östergötland minskar koldioxidutsläppen med 624 000 ton

CleantechOstLeave a Comment

Pressmeddelande 12 maj 2016 Företag i Östergötland minskar koldioxidutsläppen med 624 000 ton Under 2015 uppgick den samlade minskningen av koldioxid från biodrivmedelsföretag i Östergötland till 624 000 ton, vilket motsvarar över 326 000 svenska personbilars genomsnittliga årsutsläpp av klimatgaser. Östergötland är den region i Sverige som har bäst förutsättningar att stötta omställningen till fossilfria transporter med företag som levererar … Read More

Rena bilar och ren el

CleantechOstLeave a Comment

Den 23 april visade flera av Cleantech Östergötlands medlemmar och andra företag upp sina förnybara produkter för Norrköpingsborna. Temat för evenemanget var Rena bilar och Ren el och Tyska torget fylldes av solceller, vindkraftspresentationer, elcyklar, bilar som körs på förnybara drivmedel, laddstolpar, etanol, biogas, biodiesel och mycket mer. Arrangemanget gjordes som en del av Framtidsveckan och genomfördes med hjälp av … Read More

Ansvar – gäller inte det i alla lägen?

CleantechOstLeave a Comment

Hur hänger Håll Sverige rent ihop med lönsamt miljöarbete i näringslivet? Det kan du läsa om i aprilnumret av Affärsstaden där Malin Forsgren, verksamhetsansvarig för Cleantech Östergötland, i sin återkommande krönika skriver om företag som tar ansvar och de som inte gör det! Här kan du läsa krönikan som en pdf Krönika Affärsstaden april

Digitalisering – en viktig drivkraft för miljön och klimatet

CleantechOstLeave a Comment

Malin Forsgren, verksamhetsansvarig för Cleantech Östergötland, skriver en krönika i marsnumret av tidningen Affärsstaden om hur uppkopplade system och internet of things är en viktig drivkraft för utvecklingen inom  miljöteknik . Här kan du läsa artikeln som pdf-fil: Krönika Affärsstaden mars