Dags att gå från ord till handling i klimatarbetet, men hur?

CleantechOstLeave a Comment

Almedalsveckan inleddes på måndag morgon med klimatfokus på East Swedens arena i Almedalen. Efter en intressant dialog om hur klimatavtalet i Paris ska förverkligas mellan Björn-Ola Linnér (LiU) och Stefan Henningsson (WWF), så fick Cleantech Östergötland och Östgötautmaningen äntra scenen. Seminariet inleddes med ett samtal mellan lokala och regionala politiker. Nils Hillerbrand, kommunalråd i Linköping, tryckte … Read More

Företag i Östergötland minskar koldioxidutsläppen med 624 000 ton

CleantechOstLeave a Comment

Pressmeddelande 12 maj 2016 Företag i Östergötland minskar koldioxidutsläppen med 624 000 ton Under 2015 uppgick den samlade minskningen av koldioxid från biodrivmedelsföretag i Östergötland till 624 000 ton, vilket motsvarar över 326 000 svenska personbilars genomsnittliga årsutsläpp av klimatgaser. Östergötland är den region i Sverige som har bäst förutsättningar att stötta omställningen till fossilfria transporter med företag som levererar … Read More

Rena bilar och ren el

CleantechOstLeave a Comment

Den 23 april visade flera av Cleantech Östergötlands medlemmar och andra företag upp sina förnybara produkter för Norrköpingsborna. Temat för evenemanget var Rena bilar och Ren el och Tyska torget fylldes av solceller, vindkraftspresentationer, elcyklar, bilar som körs på förnybara drivmedel, laddstolpar, etanol, biogas, biodiesel och mycket mer. Arrangemanget gjordes som en del av Framtidsveckan och genomfördes med hjälp av … Read More

Ansvar – gäller inte det i alla lägen?

CleantechOstLeave a Comment

Hur hänger Håll Sverige rent ihop med lönsamt miljöarbete i näringslivet? Det kan du läsa om i aprilnumret av Affärsstaden där Malin Forsgren, verksamhetsansvarig för Cleantech Östergötland, i sin återkommande krönika skriver om företag som tar ansvar och de som inte gör det! Här kan du läsa krönikan som en pdf Krönika Affärsstaden april

Digitalisering – en viktig drivkraft för miljön och klimatet

CleantechOstLeave a Comment

Malin Forsgren, verksamhetsansvarig för Cleantech Östergötland, skriver en krönika i marsnumret av tidningen Affärsstaden om hur uppkopplade system och internet of things är en viktig drivkraft för utvecklingen inom  miljöteknik . Här kan du läsa artikeln som pdf-fil: Krönika Affärsstaden mars

Årets Miljöteknikprofil 2016: Againity!

CleantechOstLeave a Comment

Varmt grattis till Againity som blev utsedda till årets Miljöteknikprofil på Miljöteknikminglet 2016 med motiveringen: Årets Miljöteknikprofiler vänder det andra inte ser till en värdefull produkt. Med ett starkt team av personer med erfarenheter från framgångsrikt entreprenörskap till teoretisk forskning bygger de framtidens lösningar för nyttiggörande av restvärme till ren el.    

Östgötautmaningen lanseras under invigningen av E-week

CleantechOstUncategorized, Uncategorized, Uncategorized, Uncategorized, Uncategorized, Uncategorized, Uncategorized, Uncategorized, Uncategorized, UncategorizedLeave a Comment

Östgötautmaningen – ett företagsnätverk som siktar på fossilfria transporter – fick stor uppmärksamhet i media i samband med invigningen av E-week. Idén runt Östgötautmaningen har utvecklats av en grupp regionala aktörer (bl.a. Cleantech Östergötland) med målet att göra Östergötland till Sveriges första region med fossilfria transporter. Östgötautmaningen kommer att vara ett nätverk och en mötesplats för företag som vill ställa … Read More

Pitch & Act

CleantechOstLeave a Comment

Den 12 januari gick Pitch & Act seminariet Ökad miljöprestanda i befintliga fastigheter av stapeln på Cleantech Park. Seminariet genomfördes i samarbete med Fastighetsägarna och 13 miljöteknikföretag fick möjlighet att pitcha sin lösning under fem minuter vardera inför 35 representanter för fastighetsägare. Under seminariet fick fastighetsägare höra pitchar om laddinfrastruktur för elbilar, solpaneler, hur LED-lampor reducerar elåtgången, potentialen med återvinning … Read More