Miljönytta som affärsmöjlighet

Cleantech Östergötland är en ideell förening som bidrar till att öka konkurrenskraften och utveckla affärsmöjligheter för miljöteknikföretag i Östergötland. Alla miljöteknikföretag i regionen är välkomna som medlemmar. Mer information om hur vi kan vara till nytta för medlemsföretagen hittar du under fliken Verksamhet.

Mänskligheten har överskridit flera gränser för en hållbar planet. T.ex. har vi redan överskridit de gränser som forskare har identifierat som hållbara, för klimatförändringar samt utsläpp av fosfor och kväve. Samtidigt som detta representerar stora utmaningar för mänskligheten, så innebär det också stora möjligheter för nya affärsidéer och företag.

I Östergötland verkar en mängd företag som erbjuder produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö, bl.a. som minskar utsläppen av växthusgaser och som bidrar till lägre utsläpp av kväve och fosfor.

Mer information om miljöteknikföretagen i Östergötland hittar du under fliken Miljöteknik.