Verksamhetsansvarig för Cleantech Östergötland är Malin Forsgren. Malin nås på malin.forsgren@cleantechostergotland.se eller telefon: 070-3451486.

Driften av Cleantech Östergötlands sker i samarbete med Östsvenska Handelskammaren. Det ger föreningen både fördelar av en effektivare administration, samt synergieffekter genom att båda organisationerna bedriver företagsnätverk som i flera fall har samma målsättning.