Cleantech Östergötland är en ideell förening med ca sextio medlemmar. På föreningens årsmöte väljs föreningens styrelse. Det senaste årsmötet var 19 april 2017.

Ordinarie styrelsemedlemmar:
Karin Varverud, Energifabriken(ordförande)
Olof Hjelm, Linköpings Universitet
Johanna Palmér, Östsvenska Handelskammaren
Stefan Holmertz, Optibag
Ingela Lindahl, Tekniska verken
Anna Sköld, Ramböll
Jacob Norling, NGL Vatten- och energiteknik

Suppleanter:
Anders Carlsson, Calluna

Valberedning:
Mattias Lindahl, LiU
David Frykerås, Againity
Stellan Jacobsson, Giromore Consulting
John Askling, Calluna

Styrelsens arbete regleras av föreningens Stadgar, samt Arbetsordning för styrelsen.

Den ideella föreningen finansieras av medlemsavgifter samt genom ett stöd från Region Östergötland samt Sankt Kors AB som har en adjungerad ledamot i styrelsen:

Johan Kristiansson, vd Sankt Kors

Föreningens årsredovisning för 2017 kan du hitta här och protokoll från årsmötet den 9 maj 2018 här.
Föreningens årsredovisning för 2016 kan du hitta här och protokoll från årsmötet den 19 april 2017 här.
Föreningens årsredovisning för 2015 kan du hitta här och protokoll från årsmötet den 19 april 2016 här.
Föreningens årsredovisning för 2014 kan du hitta här och protokoll från årsmötet den 26 maj 2015 här.

Cleantech Östergötlands organisationsnummer: 802444-9830