Cleantech Östergötland är en ideell förening med ca sextio medlemmar. På föreningens årsmöte väljs föreningens styrelse. Det senaste årsmötet var 26 maj 2015.

Ordinarie styrelsemedlemmar:
John Askling, Calluna (ordförande)
Eva Bökman, Econova
Olof Hjelm, Linköpings Universitet
Johanna Palmér, Östsvenska Handelskammaren
Karin Varverud, Energifabriken
Stefan Holmertz, Optibag
Ingela Lindahl, Tekniska verken

Suppleanter:
Anders Carlsson, Kolmården
Anna Brynås, Swedish Biogas

Valberedning:
Kickan Grimstedt, Innopower (sammankallande)
Emma Campbell, Calluna
Petra Hammarstedt, Qlean

Styrelsens arbete regleras av föreningens Stadgar, samt Arbetsordning för styrelsen.

Den ideella föreningen finansieras av medlemsavgifter samt genom ett stöd från Linköpings respektive Norrköpings kommuner. Kommunerna har varsin adjungerad ledamot i styrelsen:

Linköpings kommun: Kjell Sullivan, Nulink
Norrköpings kommun: Pontus Lindblom, Näringslivskontoret

Föreningens årsredovisning för 2015 kan du hitta här och protokoll från årsmötet den 19 april 2016 här.
Föreningens årsredovisning för 2014 kan du hitta här och protokoll från årsmötet den 26 maj 2015 här.

Cleantech Östergötlands organisationsnummer: 802444-9830