Cleantech Östergötland är en ideell förening med ca sextio medlemmar. På föreningens årsmöte väljs föreningens styrelse. Det senaste årsmötet var 19 april 2017.

Ordinarie styrelsemedlemmar:
John Askling, Calluna (ordförande)
Eva Bökman, Econova
Olof Hjelm, Linköpings Universitet
Johanna Palmér, Östsvenska Handelskammaren
Karin Varverud, Energifabriken
Stefan Holmertz, Optibag
Ingela Lindahl, Tekniska verken
Anna Sköld, RSM&Co

Suppleanter:
Anders Carlsson, Calluna

Valberedning:
Mattias Lindahl, LiU
Stellan Jacobsson, Giromore Consulting

Styrelsens arbete regleras av föreningens Stadgar, samt Arbetsordning för styrelsen.

Den ideella föreningen finansieras av medlemsavgifter samt genom ett stöd från Sankt Kors AB som har en adjungerad ledamot i styrelsen:

Johan Kristiansson, vd Sankt Kors

Därutöver är Linköpings kommun och Norrköpings kommun inbjudna att delta med adjungerade ledamöter:

Linköpings kommun: Kjell Sullivan, Nulink
Norrköpings kommun: Pontus Lindblom, Näringslivskontoret

Föreningens årsredovisning för 2016 kan du hitta här och protokoll från årsmötet den 19 april 2017 här.
Föreningens årsredovisning för 2015 kan du hitta här och protokoll från årsmötet den 19 april 2016 här.
Föreningens årsredovisning för 2014 kan du hitta här och protokoll från årsmötet den 26 maj 2015 här.

Cleantech Östergötlands organisationsnummer: 802444-9830