Cleantech Östergötland ska vara ett nätverk i världsklass för miljöteknikföretag där medlemmarna är förstahandsvalet för omställningen till en hållbar planet.

Vi vill att alla ska känna till miljökompetensen som regionen besitter och att regionen är ett nav för miljöteknikinnovationer.

Vision, syfte och mål för Cleantech Östergötlands verksamhet beskrivs här.