Skarp östgötsk kritik mot nytt EU-förslag om biodrivmedel

CleantechOstLeave a Comment

PRESSMEDDELANDE
4 april 2017

Klimatnyttan borde vara i fokus – skarp östgötsk kritik mot nytt EU-förslag om biodrivmedel

EU har lagt ett förslag till uppdatering av förnybarhetsdirektivet (Clean Energy for All Europeans, REDII) som drastiskt ändrar synen på biodrivmedel. Förslaget syftar till att fasa ut grödobaserade drivmedel till förmån för drivmedel från avfall och skogsrester, så kallade avancerade drivmedel.

– Förslaget fokuserar felaktigt på vilken råvara som används, istället för att fokusera på klimatnyttan. I omställningen till en fossiloberoende transportsektor har vi inte råd att ställa olika förnybara drivmedel emot varandra – alla alternativ behövs, säger Göran Gunnarsson, regionråd i Region Östergötland, en av de aktörer som tagit initiativ till gemensamt yttrande från 30 offentliga och privata organisationer och företag i Östergötland.

Om förslaget genomförs kommer det att slå mot företag som producerar eller säljer biodrivmedel med grödor som insatsvara, transportföretag som har ställt om sina fordon, samt de bönder som idag får bättre avsättningsmöjligheter för sina grödor. Östergötland har kommit långt i omställningen och blir därför extra drabbat av förslaget. Därför lämnar representanter för de berörda företagen och organisationerna tillsammans in sina synpunkter på direktivet.

– EU-kommissionen drar alla grödobaserade drivmedel över en kam, oavsett klimatpåverkan eller hur hållbart odlad grödan är. Etanolen som produceras i Norrköping av Lantmännen Agroetanol med spannmål som råvara har till exempel en klimatnytta på 90 procent. Forskningen visar heller inte på något samband mellan livsmedelspriser och odling av grödor för biodrivmedel, vilket har anförts som ett argument till direktivet. Förslaget att stödja avancerade drivmedel är bra, men det finns ingen anledning att samtidigt missgynna grödobaserade drivmedel med hög klimatnytta, säger Karin Jonsson, kommunalråd i Norrköpings kommun.

Aktörerna bakom yttrandet menar att lagen måste utformas så att medlemsstaterna får incitament att premiera biodrivmedel på ett teknikneutralt sätt utifrån ett systemperspektiv där miljö- och klimatnytta avgör. Avancerade biobränslen bör gynnas, men inte på bekostnad av andra biodrivmedel som uppfyller kraven på hög klimatnytta.

EU som helhet har långt kvar att nå de i sig otillräckliga målen om 10% biodrivmedel till 2020, medan andelen biodrivmedel i Sverige under 2016 var över 18%. Genomförs vinterpaketet kommer utvecklingen i Sverige bromsas eller rentav vända och risken är stor att Sverige inte kommer att klara Miljömålsberedningens förslag om att reducera utsläppen i transportsektorn med 70 procent till 2030.

Yttrandet från de östgötska aktörerna finns här.

För mer information

Malin Forsgren, verksamhetsansvarig Cleantech Östergötland
Telefon: 070 – 345 14 86
E-post: malin.forsgren@cleantechostergotland.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *