Cleantech Östergötland nystartade sin verksamhet i mars 2015. Styrelsen har valt att fokusera på tre områden. Dels ska föreningen arrangera aktiviteter som kan bidra positivt till våra medlemmars verksamhet. Se vårt kalendarium för information om vad vi har på gång inom den närmaste tiden. Det är också ett viktigt mål för Cleantech Östergötland att öka kännedomen lokalt, regionalt och nationellt om den bredd och tyngd som finns i miljötekniksektorn i regionen. Slutligen bedriver Cleantech Östergötland opinionsbildning i vissa utvalda frågor som är viktiga för våra medlemmar.