Cleantech Östergötland ska vara en plattform för miljöteknikföretag för att träffa andra företag som arbetar för en bättre miljö. Vi vill ge tillfälle till möten som kan skapa nya affärsmöjligheter och nya samarbetsformer.

Minst lika viktigt är att skapa möjligheter för våra medlemmar att öka sin exponering gentemot potentiella kunder. Många av våra medlemmar arbetar med ny teknik och innovativa lösningar. Företagen konkurrerar i många fall med stora etablerade företag. Cleantech Östergötland vill stötta medlemsföretagen till ökade möjligheter för dialog med branscher som har utmaningar som kan lösas med hjälp av miljöteknik.

Frukostseminarier

Vi ser frukostseminarier som ett enkelt sätt att träffas inom nätverket samtidigt som man får inspiration. Frukostseminarierna kommer att beröra det senaste inom utveckling, politik, trender, ekonomi och näringsliv, allt inom ramen för miljö. Vi kommer att arrangera fem frukostseminarier per år, varav två i Linköping, två i Norrköping och ett i samarbete med Vreta Kluster. Se vårt kalendarium för mer information.

Verkstäder

Varje år kommer vi att arrangera ett par verkstäder där vi utgår från utmaningar identifierade av ett eller flera företag. Företagen som formulerar utmaningarna ingår i branscher som är potentiella eller befintliga kunder till flera av medlemmarna inom Cleantech Östergötland. Vi kommer att fokusera på snabba och effektiva aktiviteter. Se vårt kalendarium för mer information.

Om du har identifierat en utmaning inom ett område där det finns möjliga leverantörer bland miljöteknikföretag, tveka inte att kontakta Johan Rydberg på Cleantech Östergötland.