Östergötland är en mycket stark region för miljöteknikföretag och är något östgötarna kan vara stolta över! Se mer under Miljöteknik. En större kännedom om regionens styrkor vad gäller miljöteknik, kan ge positiva effekter för medlemmarnas affärer. Det blir som en kvalitetsstämpel för ett miljöteknikföretag att verka i Östergötland. Ett starkt varumärke kan också locka till sig nyetableringar inom området, vilket skapar ett ännu starkare och dynamiskt kluster.

Cleantech Östergötland kommer att arbeta strategiskt med att öka kännedomen om detta styrkeområde, både på lokal, regional och nationell nivå. Detta kommer att ske genom att öka synligheten i sammanhang där beslutsfattare, potentiella kunder och andra intressenter möts.