Här kommer vi att publicera tips till våra medlemmar om allt från ledig produktionskapacitet, tillgänglig personal, patent, finansieringslösningar, utbildningar, projektansökningar etc. Tipsa gärna oss om du har någon information som du vill ska finnas tillgänglig här!

Teknikinformatör

Karin Wiklund jobbar som teknikinformatör på Edeva och har tid över för externa konsultuppdrag. Det kan gälla små eller stora uppdrag inom dokumentation, utbildning och kundtjänst. Karin kan hjälpa till med att skriva material om företag, produkter eller tjänster. Det kan vara allt från tekniskt ingående manualer till säljande marknadsföringsmaterial eller hemsidestexter och nyhetsbrev, på svenska eller engelska. För mer information hör av er till Karin Wiklund, Edeva AB, 013-474 61 03, karin.wiklund@edeva.se.

Möjlighet att söka stöd för lokala klimatinvesteringar

Regeringen har beslutat om ett nytt statligt klimatinvesteringsstöd som ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå. Stödet söks hos Länsstyrelsen. Under 2015 är det möjligt att söka i två omgångar, den första ansökningsrundan ska vara inne före 15 september och den 26 november. Bidrag kan sökas för:

  • Transporter – insatser för att byta trafikslag och utbyggnad av laddinfrastruktur
  • Energi – genom återvinning av energi, satsningar på förnybar energi, fjärrvärme- och kylsystem
  • Jordbruket – genom minskade utsläpp
  • Industri – genom minskade utsläpp och effektivare energianvändning

Bra möjlighet för de som t.ex. vill arbeta med omställning till fossilfria transporter, exempelvis genom att bygga laddinfrastruktur för elbilar eller ställa om tunga transporter till att köra på RME.

Läs mer om hur och var du söker stödet på Naturvårdsverkets hemsida och på Länsstyrelsen i Östergötlands hemsida (där du även kan hitta en kontaktperson som kan svara på frågor).

Behöver du hjälp med att få ihop en ansökan om klimatinvesteringsstöd? Kontakta gärna Cecilia Wyser på Pussel Klimatkonsult. Hon har lång erfarenhet från de tidigare lokala klimatinvesteringsprogrammen och kan hjälpa till. För mer information kontakta Cecilia Wyser, 0703 96 56 34, cecilia@pusselklimat.se.