Workshop med Norges Ambasadör

CleantechOstLeave a Comment

 

Norges Ambassadör, Christian Syse, var på besök i Östergötland. Vad kan passa bättre än att arrangera en workshop där miljöteknikföretag får möjlighet att diskutera möjligheterna för svensk miljöteknik i Norge?

Den 9 November samlades representanter från Rydell&Lembke, Energifabriken, Econova, Sunda Hus, FVB, Chargestorm och Edeva i Norrköping för att tillsammans med ambassadören prata om hinder och möjligheter för de östgötska företagen på den norska marknaden.

Foto: Norsk-Svenska Handelskammaren

I juni 2017 lades Norges klimatstrategi för 2030 fram i Stortinget, Meld. St. 41.  Fokus för strategin är att Norge ska reducera klimatrelaterade utsläpp med 40% till 2030, dvs i linje med EUs målsättningar. Norge har även åtagit sig att vara klimatneutrala 2030, medräknat åtgärder för minskade utsläpp utanför landets gränser. Dessa åtgärder är huvudsakligen inriktade på att minska avskogning i utvecklingsländer, vilket förklarar att Brasiliens ställning som största mottagare av norskt bistånd. Utvinning av olja och naturgas kommer även fortsättningsvis att spela en viktig roll eftersom det, enligt ambassadören, är en fördel om den olja som används i världen i framtiden kommer från utvinning med så låg belastning som möjligt, vilket är fallet med den norska utvinningen. Dessutom finns det stor potential att ersätta kolkraft med naturgas vilket sänker utsläppen. Norges klimatstrategi berör också behoven av klimatanpassning, vilket är helt nödvändigt med ett föränderligt klimat som medför ökade regnmängder och värre och mer frekventa stormar.

De största utsläppen i Norge är från olje- och gasproduktion (även om Norges utsläpp är låga per volym), transportsektorn, industrin (t.ex. aluminiumtillverkning) samt lantbruket.

Ambassadören poängterade att propositionen visar på Norges höga engagemang och fokus på den globala uppvärmningen. Att göra en så stor omställning kräver många idéer och innovationer – och där kommer miljöteknikföretagen in som har lösningarna. Även om Norge är vår närmsta granne så är det en utmaning för de mindre miljöteknikföretagen att navigera på en marknad som skiljer sig ganska mycket från den svenska. Ambassadören rekommenderade de östgötska företagen att kontakta ENOVA för råd och stöd. ENOVA har som huvuduppgift att verka för att minska utsläpp av växthusgaser och introducera nya tekniska lösningar inom energi och miljö. Dels bidrar de med finansiering, men också med rådgivning. Andra organisationer som kan vara behjälpliga är Norsk-Svenska Handelskammaren, Gränshinderrådet och Avfall Norge.

Norge kommer att förbjuda oljeuppvärmning i alla byggnader från och med 2020. Av det skälet går utbyggnaden av fjärrvärme mycket snabbt just nu, framför allt i Oslo. Det har gett FVB en del uppdrag i Norge. Dock upplever man att det kan vara svårt att sälja svenska lösningar i Norge.

Ett av Norges klimatmål är att alla nya bilar ska vara elbilar till 2025, vilket innebär en enorm marknadspotential för laddstolpar. Chargestorm erbjuder laddinfrastruktur och vd:n Patrik Lindergren berättade om företagets erfarenheter från affärer med Norge. Han efterfrågade mindre byråkrati när produkter passerar tullgränsen, vilket också Econova tog upp som en stor utmaning för deras verksamhet. De har stora problem när de fraktar t.ex. äggskal som ska användas som kalktillskott. Idag är det till och med lättare att frakta kokosnötter från Sri Lanka till Norge, än vad det är att frakta jord som är tillverkad av organiskt avfall från Sverige. Även Rydell & Lembke, som erbjuder lösningar inom kyla och värme, har stött på patrull vid gränsen. Det var inga problem att föra in produktlösningar i Norge, men när den skulle tillbaka till Sverige för reparation och service uppstod svårigheter pga de kemikalier som fanns i produkten.

Ett annat klimatmål är att volymen biodrivmedel ska uppgå till 20% av den totala volymen till 2020. Energifabriken ser dock utmaningar när de ska sälja HVO eller RME. T.ex. krävs ofta att man kan leverera fossilt bränsle för att få leverera förnybart bränsle, vilket utesluter företag som endast levererar förnybara bränslen.

För Edeva har det största hindret för att sälja Actibump på den norska marknaden varit att besluten för hur vägar ska hanteras inte ligger hos kommunerna, som i Sverige. Det är helt enkelt svårt att hitta någon som kan fatta beslutet att man kan stoppa ner något i marken.

Vi hoppas kunna fortsätta kontakten med ambassadör Syse i syfte att förenkla för miljöteknikföretagen att komma in på den norska marknaden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *